Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kanebogen Legesenter

19.10.20 ANG. TEKNISK FEIL TELEFON I DAG

SKAL KL. 13:10 VÆRE I ORDEN IGJEN

 

INFORMASJON I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSPANDEMIEN                    Oppdatert 10.07.20.

Informasjon om viruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 finner du på Folkehelseinstituttets nettside og på Helsenorge.no.

FOR INFO OM RUTINER VED KANEBOGEN LEGESENTER IFM PANDEMIEN - SE AKTUELT LENGER NED PÅ SIDEN. 

Bestilling av time til konsultasjon, videokonsultasjon, telefonkonsultasjon eller reseptbestilling  kan gjøres via SMS, se "Bestill time via SMS.                                                                                           

ORDINÆRE LEGETIMER MED OPPMØTE BEGRENSES FORTSATT NOE - Vi ønsker fortsatt at ingen pasienter oppsøker legekontoret uten at det er avtalt på forhånd på telefon. 

VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP RING 770 57350.        

Kontakten med legen skjer i hovedsak med vanlig konsultasjon. Ved VIDEOKONSULTASJON kan din smarttelefon brukes. Du vil da motta en lenke til videokonsultasjon via SMS fra oss når legen er klar.

Ved henvendelser pr SMS forsøker vi nå å svare så snart vi kan og senest neste virkedag. Bruk IKKE e-post for å komme i kontakt med legesenteret.

Lurer du på om du kan være smittet av koronaviruset - ta koronasjekken   https://koronasjekk.no/check

 

 

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Ny lege

2. september 2020

Christine Strøm Skogstad er tilbake som fastlege ved Kanebogen Legesenter. Hun starter 02.09.20. og vil være på kontoret 3 dager per uke. Hun vil dekke listen hun tidligere hadde ansvaret for. 

Fastlegevikar Mayuri Mahenthirarajan overtar listen som Thor Martin Strand har permisjon fra. Mayuri har vikariat  frem til 31.03.21. 

Legebemanning ved Kanebogen legesenter

10. juli 2020

Thor-Martin Strand er i permisjon. Stillingen dekkes av vikarlege.

Mayuri Mahenthirarajan overtar som langtidsvikar i Christine Strøm Skogstad sin praksis - etter Brynjulf Johnsen. Hun er dansk og begynner 3. august.

 

INFORMASJON I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSPANDEMIEN

10. juli 2020

1) Ved spørsmål om luftveisinfeksjon,dvs symptomer som tett nese, rennende nese, halsondt, hoste,piping i brystet, tungpust med eller uten feber - RING OSS.  For noen vil helsesekretærene kunne gi gode råd. For andre kan det være aktuelt med telefon- eller videokonsultasjon med legen - noen av disse pasientene vil legen ønske skal undersøkes av lege - se neste pkt.

3) Pasienter med luftveissymptomer som legene mener trenger legeundersøkelse vil bli henvist av oss til Luftveisklinikken som Harstad kommune har opprettet. Denne ligger i samme bygning som Rødbergveien legesenter.  Pasienten vil da bli undersøkt og behandlet av lege som bemanner luftveisklinikken.  Eventuell blodprøvetagning og testing for koronavirus skjer der.

4) Vi ønsker å begrense antall pasienter på venterom, så til de som har legetime eller avtale om blodprøvetagning:  BLI GJERNE SITTENDE I BILEN TIL VI RINGER DEG OPP. DE SOM IKKE KOMMER I BIL KAN SETTE SEG PÅ EN AV STOLENE RETT INNENFOR INNGANGSDØREN TIL BYGNINGEN. 

5) Vi har siden 16.mars tatt i bruk videokonsultasjoner for å begrense trafikken på legesenteret, og dermed redusere faren for smittespredning. Dette vil vi fortsatt kunne benytte fremover.  Telefonkonsultasjon er også noe som benyttes mer enn før.   Felles for begge disse konsultasjonsformer er at de koster det samme som en vanlig legetime. Du vil få en SMS neste dag med en lenke som gjør at du hjemmefra kan betale for konsultasjonen med ditt  betalingskort. Hvis man ikke betaler samme dag man mottar SMS vil det komme en faktura i posten med gebyr.

INFLUENSAVAKSINEN 2019/2020 ER KOMMET

8. oktober 2019

Årets influensavaksine er kommet, og vi begynner å sette denne fra 10.oktober 2019. Dette kan gjøres  i forbindelse med legetime, eller ved at man møter opp på legesenteret i laboratoriets åpningstid, som du finner annet sted på siden. 

Influensavaksine anbefales spesielt for: Gravide etter 12. svangerskaps-uke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen illeggsrisiko .                                                                            Beboere i omsorgsboliger  og sykehjem                                                                

Alle fra fylte 65 år 

Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:    Helsepersonell som har pasientkontakt.    Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.   Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

PETROLEUMSLEGER VED KANEBOGEN LEGESENTER

23. august 2019

Offshoreattester gis av godkjente petroleumsleger. 2 av legene  ved Kanebogen legesenter har slik godkjenning og personer som trenger offshoreattest vil få time hos en av disse.  Tilbudet gjelder også for personer som ikke har fastlege ved Kanebogen legesenter

Info om kommunikasjon med Kanebogen legesenter

16. november 2018

Det er ikke avtalt fast telefontid for legene ved senteret. Dersom du ønsker kontakt med din fastlege, legges det inn beskjed om dette til legen. Legen vil så avgjøre om du blir satt opp på time eller annet.      Det er også startet med hurtigtimer slik at enkle problemstillinger som krever rask avklaring kan taes inn raskt. Timebestilling og andre beskjeder kan gies via sms, vår nettside eller ved å ringe oss.            Ikke bruk e-post i kommunikasjon med legesenteret.

PARKERING

2. oktober 2013

Kanebogen legesenter har 10 merkede parkeringsplasser på den store P-plassen mot hovedveien. Disse kan brukes av våre pasienter.  Man kan som tidligere også parkere i bakken på sørsiden av legesenteret. Er alle plasser opptatt er det også parkeringsmuligheter på nedsiden av Favusgården.

INFO BETALINGSAUTOMAT

23. september 2013

Vi har en betalingsautomat på venterommet. All betaling foregår her. Kontant betaling og betaling  med kort er gebyrfritt. Man kan også velge å skrive ut en faktura med KID-nummer, denne vil da være belastet et fakturagebyr. Gi beskjed til legen, eller i skranken, hvis du har fått frikort siden siste legebesøk.Glemmer man å gå innom betalingsautomaten vil det automatisk bli sendt ut en giro. m/fakturagebyr. Oppfølging av giro-innbetalinger, purring mm gjøres av et firma som heter Melin.