Aminu Awwal er vikar på listen frem til 22.08.23.

Sigridur Sjofn Ingvarsdottir trer inn som vikar fra 15.09.23 - 01.03.24. 

Perioden 23.08.23 - 14.09.23 vil det avvikles ferie på denne listen. Man kan fortsatt ta kontakt hvis behov for legetime, resepter m.m.