Da Jonas Holte skal ut i en 5-ukers utdanningspermisjon 30.10 - 03.12, kommer Aminu Awwal inn som vikar i denne perioden. Han har vært vikar hos oss flere ganger tidligere, og er godt kjent med kontoret og rutinene. Alle som har fått timer i denne perioden hos Jonas Holte, kommer til Aminu Awwal.