Christine Strøm Skogstad er tilbake som fastlege ved Kanebogen Legesenter. Hun starter 02.09.20. og vil være på kontoret 3 dager per uke. Hun vil dekke listen hun tidligere hadde ansvaret for. 

Fastlegevikar Mayuri Mahenthirarajan overtar listen som Thor Martin Strand har permisjon fra. Mayuri har vikariat  frem til 31.03.21.