Thor-Martin Strand er i permisjon. Stillingen dekkes av vikarlege.

Mayuri Mahenthirarajan overtar som langtidsvikar i Christine Strøm Skogstad sin praksis - etter Brynjulf Johnsen. Hun er dansk og begynner 3. august.