1) Ved spørsmål om luftveisinfeksjon,dvs symptomer som tett nese, rennende nese, halsondt, hoste,piping i brystet, tungpust med eller uten feber - RING OSS.  For noen vil helsesekretærene kunne gi gode råd. For andre kan det være aktuelt med telefon- eller videokonsultasjon med legen - noen av disse pasientene vil legen ønske skal undersøkes av lege - se neste pkt.

3) Pasienter med luftveissymptomer som legene mener trenger legeundersøkelse vil bli henvist av oss til Luftveisklinikken som Harstad kommune har opprettet. Denne ligger i samme bygning som Rødbergveien legesenter.  Pasienten vil da bli undersøkt og behandlet av lege som bemanner luftveisklinikken.  Eventuell blodprøvetagning og testing for koronavirus skjer der.

4) Vi ønsker å begrense antall pasienter på venterom, så til de som har legetime eller avtale om blodprøvetagning:  BLI GJERNE SITTENDE I BILEN TIL VI RINGER DEG OPP. DE SOM IKKE KOMMER I BIL KAN SETTE SEG PÅ EN AV STOLENE RETT INNENFOR INNGANGSDØREN TIL BYGNINGEN. 

5) Vi har siden 16.mars tatt i bruk videokonsultasjoner for å begrense trafikken på legesenteret, og dermed redusere faren for smittespredning. Dette vil vi fortsatt kunne benytte fremover.  Telefonkonsultasjon er også noe som benyttes mer enn før.   Felles for begge disse konsultasjonsformer er at de koster det samme som en vanlig legetime. Du vil få en SMS neste dag med en lenke som gjør at du hjemmefra kan betale for konsultasjonen med ditt  betalingskort. Hvis man ikke betaler samme dag man mottar SMS vil det komme en faktura i posten med gebyr.