1) Ved spørsmål om luftveisinfeksjon, dvs. symptomer som tett nese, rennende nese, halsondt, hoste, piping i brystet, tungpust med eller uten feber - IKKE MØT OPP, RING OSS. Dette gjelder også hvis du er luftveissyk og har behov for sykemelding. 

For noen vil helsesekretærene kunne gi gode råd. For andre kan det være aktuelt med telefon- eller videokonsultasjon med legen. Noen av disse pasientene vil legen ønske skal undersøkes av lege - se neste punkt. Ønsker du kun å teste deg, kan du ta direkte kontakt med pandemitelefon: 41571800 eller bestille time på Luftveisklinikken via Harstad Kommune sine hjemmesider. 

2) Pasienter med luftveissymptomer som legen mener trenger legeundersøkelse vil bli henvist av oss til Luftveisklinikken som Harstad kommune har opprettet. Denne ligger i samme bygning som Rødbergveien legesenter. Pasienten vil da bli undersøkt og behandlet av lege som bemanner Luftveisklinikken. Eventuell blodprøvetagning og testing for koronavirus skjer der.

3) Vi har tatt i bruk videokonsultasjoner for å begrense trafikken på legesenteret, og dermed redusere faren for smittespredning. Dette vil vi fortsatt kunne benytte fremover.  Telefonkonsultasjon er også noe som benyttes mer enn før. Felles for begge disse konsultasjonsformer er at de koster det samme som en vanlig legetime. Du vil få en SMS med en lenke som gjør at du hjemmefra kan betale for konsultasjonen med ditt betalingskort. Hvis man ikke betaler samme dag man mottar SMS vil det komme en faktura i posten/e-post/sms med gebyr.