1) I tiden fremover vil vi ikke kunne prioritere attester, erklæringer, førerkort og rutinekontroller. Det samme gjelder fjerning av vorter, snille føflekker og annen småkirurgi.  De som allerede har time til dette vil  få beskjed om at timen er utsatt.

2) Ved spørsmål om luftveisinfeksjon,dvs symptomer som tett nese, rennende nese, halsondt, hoste,piping i brystet, tungpust med eller uten feber - RING OSS.  For noen vil helsesekretærene kunne gi gode råd. For andre kan det være aktuelt med telefon- eller videokonsultasjon med lege - noen av disse pasientene vil legen ønske skal komme til legeundersøkelse - se neste punkt.

3) For de pasientene som vi ønsker skal komme til legeundersøkelse: BLI SITTENDE I BILEN TIL VI RINGER DEG OPP. DE SOM IKKE KOMMER I BIL KAN SETTE SEG PÅ EN AV STOLENE RETT INNENFOR INNGANGSDØREN TIL BYGNINGEN. IKKE GÅ RETT INN PÅ LEGESENTERET. VI GIR NÆRMERE INSTRUKS PR TELEFON, OG MØTER DEG VED INNGANGEN TIL BYGNINGEN.

4) Så langt det er mulig ønsker legene  nå å bruke videokonsultasjoner fremover, dette  for å begrense trafikken på legesenteret mest mulig, og dermed redusere faren for smittespredning.

5) NB! Ifm koronavirus-pandemien har leger og helsesekretærer daglig briefing kl 0815 - 0845. Dette gjør at vi ikke besvarer 77057333 i denne halvtimen.