INGVILD STRAND er nå tilbake etter 1 års permisjon pga sykehustjeneste.

THOR-MARTIN STRAND er nyansatt lege fra 11.3.2019. Han har ansvar for den pasientlisten som tidligere hadde Marie Jørgensen som fastlege.

BRYNJULF JOHNSEN  begynner 2.9.19 som vikar i stillingen som tidligere var besatt av Christine Strøm Skogstad.  Han er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring som allmennlege i Harstad og på Østlandet.