Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Legeerklæring videregående skole

Fraværsreglene for videregående skole gjør at vi mottar en del henvendseler fra elever som ber om legeerklæring.

Det er viktig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10% fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter.

Fravær grunnet sykdom hvor man er under 10% trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring. 

Hva gjør du hvis du blir syk?

1. Ta kontakt på telefon første fraværsdag. Vi kan ikke tilbakedatere legeerklæringer.

2. Ta kontakt når du er frisk nok til å dra på skolen igjen.

3. Vi ordner legeerklæring og du vil få mulighet å betale denne på legesenteret eller på mobil. Vi sender legeerklæringen direkte til din skole når den er betalt. Kostnad for legeerklæring er 250,-.

4. Om man trenger legeerklæring for kronisk sykdom/sykdom som sannsynligvis vil medføre økt risiko for fravær i en slik grad at man kommer over 10%, må du bestille time. Dette haster ikke og det må påregnes noe ventetid for legetime. Kostanad for dette er konsultasjonstaskt (160,-/212,- ikke spesialist/spesialist) i tillegg til attestkostnad på 250,-.