THOR-MARTIN STRAND er nyansatt lege fra 11.3.2019. Han har ansvar for den pasientlisten som tidligere hadde Marie Jørgensen som fastlege.

INGVILD STRAND har permisjon i 1 år fram til 20.8.2019. Vikar i denne perioden er Ulrik Kristoffersen.

CHRISTINE STRØM SKOGSTAD slutter 1.4.2019. Pasientlisten dekkes av vikar  - KHATERA SHAFAQ - foreløbig frem til 1.8.19.  Forhåpentligvis  vil vi da ha fått en ny fast lege. Pasientene  vil heretter ha legetilbud ved  Kanebogen legesenter alle ukedager.