Årets influensavaksine er kommet, og vi har begynt å sette denne. Det kan gjøres  i forbindelse med legetime, eller ved at man møter opp på legesenteret i laboratoriets åpningstid, som du finner annet sted på siden. 

 Influensavaksine anbefales spesielt for: Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko .                                                                            Beboere i omsorgsboliger og sykehjem                                                                

Alle fra fylte 65 år 

Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:                                                          Helsepersonell som har pasientkontakt.                                     Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter                                        Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.